Programmaoverzicht

Bedrag x € 1.000

Lasten/Baten

Begroting

Begroting

Jaarschijf

Jaarschijf

Jaarschijf

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

Burger, bestuur en veiligheid

5.785

5.545

5.523

5.532

5.491

Ontwikkeling en economie

8.705

7.791

6.727

5.845

5.856

Beheer en duurzaamheid

13.355

13.399

13.566

13.752

13.924

Zorg, jeugd en onderwijs

23.187

22.786

22.814

22.990

23.021

Werk en inkomen

22.115

22.896

22.758

22.627

22.291

Sport en cultuur

4.619

4.677

4.699

4.738

4.879

Middelen

1.440

908

823

988

1.040

Overhead

9.449

9.222

9.122

8.876

8.789

Totaal

Lasten

88.655

87.225

86.032

85.348

85.291

Baten

Burger, bestuur en veiligheid

-853

-628

-628

-628

-628

Ontwikkeling en economie

-6.106

-6.154

-5.131

-4.250

-4.244

Beheer en duurzaamheid

-8.063

-8.197

-8.429

-8.731

-9.009

Zorg, jeugd en onderwijs

-2.767

-2.132

-2.132

-2.132

-2.132

Werk en inkomen

-11.603

-11.603

-11.603

-11.603

-11.603

Sport en cultuur

-910

-934

-934

-934

-934

Middelen

-54.956

-57.377

-57.318

-57.027

-56.876

Overhead

-112

-36

-36

-36

-36

Totaal

Baten

-85.369

-87.062

-86.211

-85.340

-85.463

Reservemutaties

Burger, bestuur en veiligheid

12

12

12

12

12

Ontwikkeling en economie

-1.210

-2

-2

Beheer en duurzaamheid

-1.121

-300

-254

-149

-67

Zorg, jeugd en onderwijs

-367

118

270

-36

-72

Werk en inkomen

28

-70

Sport en cultuur

-179

36

-79

-167

-314

Middelen

82

54

60

60

55

Overhead

-89

-12

Totaal

reservemutaties

-2.844

-163

7

-280

-386

Totaal

begroting

442

0

-171

-272

-558