Subsidies

Subsidies zijn financiële bijdragen aan organisaties voor activiteiten die bijdragen aan de realisatie van één van de – door de gemeenteraad vastgestelde - beleidsdoelen van de gemeente. De gemeente  heeft de subsidieregels in een Algemene subsidieverordening Maassluis en in beleidsregels vastgelegd.
Hierin is onder meer bepaald dat er maar twee subsidievormen zijn: eenmalige en jaarlijkse subsidies. De subsidielijst geeft een overzicht van verleende en nog te verlenen subsidies.