De raad stelt kredietvoorstellen voor meerdere jaren en op het niveau van het programma vast. De hoogte van het gevoteerde investeringskrediet en de realisatie inclusief verplichtingen wordt door ons bewaakt. Actualisatie van de investeringskredieten vindt plaats bij de begroting, bestuursrapportages en jaarrekening. Het gaat dan met name om het actualiseren van de planning van investeringsprojecten en het afsluiten van investeringskredieten (bij jaarrekening).