Bedrijfsvoering

In deze paragraaf worden de beleidsvoornemens voor 2018 op het gebied van bedrijfsvoering weergegeven. Naast het hoofdthema organisatieontwikkeling zullen de specifieke thema's op het gebied van onder andere personeel, ICT, financiën, juridische zaken en huisvesting worden geschetst.