Maatstafnr.

Omschrijving

Aantallen

Gewicht

Uitkering

 1a

Waarde woningen eigenaren

2.937.333

-0,1562

-458.811

 1b

Waarde niet-woningen gebruikers

2.919.784

-0,1259

-367.601

1c

Waarde niet-woningen eigenaren

23.672.040

-0,1054

-2.495.033

Subtotaal

-3.321.445

1e

OZB waarde niet-woningen

293,73

380,70000

111.823

8a

Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)

852,33

2.119,61

1.806.607

8b

Loonkostensubsidie

3,00

1.930,16

5.790

3a

Eén-ouder-huishoudens

1.119,00

208,30

233.088

2

Inwoners

32.508,00

153,71

4.996.805

4

Inwoners: jongeren < 20 jaar

6.967,00

242,58

1.690.055

5

Inwoners: ouderen > 64 jaar

7.374,00

79,62

587.118

5a

Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar

2.107,00

26,25

55.309

7

Lage inkomens

4.400,00

29,74

130.856

7c

Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

2.904,20

459,37

1.334.102

12

Minderheden

4.875,00

320,37

1.561.804

11a

Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)

2.384,33

85,67

204.266

3b

Huishoudens

14.953,00

90,49

1.353.097

3c

Eenpersoonshuishoudens

5.015,00

21,61

108.374

13

Klantenpotentieel lokaal

30.890,00

39,20

1.210.888

14

Klantenpotentieel regionaal

12.510,00

22,36

279.724

15e

Leerlingen VO

883,20

370,50

327.226

15d

Leerlingen (V)SO

122,76

230,78

28.331

38

Bedrijfsvestigingen

2.429,00

75,58

183.584

30

Historische woningen in bewoonde kernen

2.422,00

85,74

207.662

29

Historische woningen in bewoonde oorden 1930

2.422,00

31,50

76.293

27a

Oppervlak historische kernen basisbedrag

14,00

3.222,18

45.111

28a

Historische waterweg

3.750,00

15,58

58.425

31a

ISV (a) stadsvernieuwing

0,00

6.133.771,60

3.048

31b

ISV (b) herstructurering

0,00

3.764.536,49

8.472

36

Meerkernigheid

1,00

9.063,77

9.064

37

Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied

1,23

14.875,86

18.297

36a

Kernen met 500 of meer adressen

1,00

55.518,40

55.518

34

Oeverlengte * bodemfactor gemeente

621,24

11,72

7.281

35a

Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

37.880,17

5,82

220.463

32b

Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

29.302,72

71,67

2.100.126

23

Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

3,69

1.524,77

5.626

22

Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

131,44

3.088,99

406.017

22

Oppervlakte bebouwing

109,00

595,42

64.901

23a

Oppervlakte bebouwing buitengebied

3,00

1.936,54

5.810

22a

Oppervlakte bebouwing woonkern

106,00

2.302,40

244.054

19

Oppervlakte binnenwater

165,00

38,01

6.272

16

Oppervlakte land

847,00

41,17

34.871

18

Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

1.050,28

26,89

28.242

24b

Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

14.958,00

57,54

860.683

25b

Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen

18.547,92

50,79

942.049

39

Vast bedrag

1,00

237.798,71

237.799

Uitkeringsfactor

1,502

Subtotaal

32.826.115

61

Suppletieregeling OZB

1.850

62

Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)

2.713.991

71

Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU)

88.000

103

Gezond in de stad (DU)

57.690

170

Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (IU)

22.862

205

Voorschoolse voorziening peuters (DU)

50.213

208

Basisregistratie Grootschalige Topografie (DU)

7.600

223

Armoedebestrijding kinderen (DU)

187.820

stelposten

-52.507

Subtotaal

3.077.519

Algemene uitkering 2018 (functie 921)

32.582.189

Maatstafnr.

Omschrijving

Uitkering

172

Decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)

4.240.938

173

Decentralisatie jeugdzorg (IU)

6.399.193

174

decentralisatie Participatiewet (IU)

5.394.599

Integratie-uitkering Sociaal domein (functie 923)

Subtotaal

16.034.730

Totaal Gemeentefonds 2018

Totaal

48.616.919