Bevolking-leeftijd per 1 januari

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

0-19 jaar

6.891

6.990

7.020

20-64 jaar

18.349

18.234

18.130

65 jaar en ouder

7.052

7.226

7.350

Totaal

32.292

32.450

32.500

Bevolking-geslacht

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Vrouwen

16.463

16.533

16.558

Mannen

15.829

15.917

15.942

Totaal

32.292

32.450

32.500

Bevolking-etniciteit

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Zonder een migratie-achtergrond

23.829

23.735

23.772

Met een migratie-achtergrond

8.463

8.715

8.728

Totaal

32.292

32.450

32.500

Huishoudens naar soort per 1 januari

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Eenpersoonshuishoudens

4.972

5.015

5.015

Echtpaar/samenwonend

4.661

4.679

4.702

1-oudergezin (CBS)

1.105

1.119

1.120

2-oudergezin (CBS)

3.781

3.783

3.795

Anders

78

78

78

Totaal

14.597

14.674

14.700

Huishoudens met een laag inkomen

4.500

4.500

4.500

Totaal

4.500

4.500

4.500

Uitkeringsgerechtigden per 1 januari

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Bijstandsontvangers

836

873

848

waarvan WWB

800

830

811

waarvan IOAW/IOAZ

36

43

37

Uitkeringsgerechtigden ingevolge de:

WIA/WAO

930

940

940

WAZ

12

10

10

Wajong

403

400

400

Scholing en vorming-leerlingen

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Leerlingen bijzonder basisonderwijs

1.812

1.742

1.768

Leerlingen openbaar basisonderwijs

728

919

722

Leerlingen SO/VSO (speciaal onderwijs)

66

62

64

Leerlingen VO (voorgezet onderwijs)

1.047

1.104

1.009

Woningvoorraad

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Woningen per 1 januari (CBS)

14.938

14.943

15.007

Nieuwbouw koop/huur

81

82

100

Overig (CBS)

9

2

-

Sloop (CBS)

-85

-20

-

Totaal

14.943

15.007

15.107

Bedrijfsvestigingen/Klantenpotentieel

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Bedrijfsvestigingen (CBS: definitie is gewijzigd)

1.945

1.945

2.429

Klantenpotentieel lokaal

30.760

30.760

30.890

Klantenpotentieel regionaal

12.520

12.520

12.510

Fysieke structuur

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Oppervlakte gemeente in hectare

1.012

1.012

1.012

waarvan:

Oppervlakte binnenwater in ha

163

164

165

Oppervlakte historische stadskern in ha

14

14

14

Aantal rioolaansluitingen

15.390

15.550

15.600

Oppervlakte wegen in m2

1.343.000

1.343.000

1.351.000

Oppervlakte fietspaden in m2

112.983

112.983

112.983

Lengte waterwegen in onderhoud in km

35

35

35

Oeverlengte (in km)

47

49

50

Aantal duikers

67

67

67

Aantal trottoir- en straatkolken

8.500

8.900

8.900

Oppervlakte groen in onderhoud in ha *

170

170

163

Aantal bomen *

10.900

11.500

10.700

* Per 1-1-2017 zijn de gemeenschappelijke tuinen in het gebied van Maasdelta niet meer in onderhoud bij Stadsbedrijf

Financiële structuur

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Totaal

per inw.

Totaal

per inw.

Totaal

per inw.

Gewone uitgaven

94.651.347

2.931

88.739.656

2.741

87.652.719

2.701

Investeringsvolume

7.657.287

237

4.986.046

154

7.484.510

231

Opbrengst belastingen

8.499.870

263

8.498.046

262

8.758.098

270

Algemene uitkering GF

32.374.983

1.003

29.812.728

921

32.582.188

1.004

Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven

100.013.000

3.097

104.472.000

3.227

110.410.000

3.402

Eigen financiële middelen

40.412.000

1.251

37.218.000

1.150

37.581.000

1.158

Vaste schuld

59.273.114

1.836

54.533.000

1.684

63.461.000

1.956