Begroting 2018 in vogelvlucht

uitgaven € 87.653
inkomsten € 87.653
bedragen x € 1.000

€ 7.791

Ontwikkeling en economie

€ 6.156

€ 13.399

Beheer en duurzaamheid

€ 8.497

€ 22.941

Zorg, jeugd en onderwijs

€ 2.169

€ 22.896

Werk en inkomen

€ 11.673

€ 4.878

Sport en cultuur

€ 1.099

€ 968

Middelen

€ 57.384

€ 9.222

Overhead

€ 48

Hoofdlijnen 2018 - 2021

bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Burger, bestuur en veiligheid

Digitale informatievoorziening en webcare

20

-

-

-

VRR (Rotterdam)

15

15

15

15

Ontwikkeling en economie

Uitvoeren Integraal Meerjarenplan Citymarketing

75

75

75

75

Zorg, jeug en onderwijs

Buurtregisseur/-coach

75

56

-

-

Sport en cultuur

Koningshof

220

230

227

221

Overeenkomst Groote Kerk

10

10

10

10

Overzicht Overhead

Organisatieontwikkeling

100

205

54

53

Traineeship

100

50

-

-

Totaal

615

641

381

374

Wat betaal ik als inwoner gemiddeld?

Eénpersoonshuishoudens

Meerpersoonshuishoudens

2017

2018

verschil

2017

2018

verschil

OZB (gemiddelde woningwaarde)

266,06

274,84

8,78

266,06

274,84

8,78

Afvalstoffenheffing

258,00

276,00

18,00

300,00

321,00

21,00

Rioolheffing

174,00

174,00

0,00

174,00

174,00

0,00

Totaal

698,06

724,84

26,78

740,06

769,84

29,78

Onder voorbehoud vastelling raad.