Reserves

Nr.

Omschrijving

1/1

31/12

31/12

31/12

31/12

(bedragen x € 1.000)

2018

stort.

onttr.

2018

mut.

2019

mut.

2020

mut.

2021

Algemene reserve

Algemene reserve

22.730

60

22.790

60

22.850

60

22.910

60

22.970

Totaal

Algemene reserve

22.730

60

22.790

60

22.850

60

22.910

60

22.970

Bestemmingsreserves

Reserve automatisering

150

12

162

12

174

12

186

12

198

Reserve overlopende posten

463

463

463

463

463

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

719

30

-117

632

-208

424

-221

203

-174

29

Reserve digitale dienstverlening/website

77

77

77

77

77

Reserve onderhoud wegen

2.410

2.410

2.410

2.410

2.410

Reserve bruggen

113

113

113

113

113

Reserve onderwijshuisvesting

408

408

408

408

408

Reserve onderhoud Steendijkpoldercomplex

498

77

-33

542

44

586

-26

560

40

600

Reserve onderhoud binnensportacc.

471

24

-42

454

121

575

89

664

-14

650

Reserve Wmo en jeugd

756

95

851

225

1.075

-30

1.045

-133

912

Reserve uitgifte particuliere graven

494

-51

443

-49

394

-46

348

-44

304

Reserve verlenging particuliere graven

108

-23

85

-22

63

-19

44

-16

28

Reserve aankoop grafkelders

11

11

11

11

11

Reserve reiniging

863

-225

637

-183

454

-84

370

-7

363

Reserve projecten gewone dienst

134

134

134

134

134

Reserve Inburgering

Reserve Combinatiefunctie

77

-18

59

-18

41

-18

23

-18

5

Reserve woningbouw sted vern (VVSV)

216

216

216

216

216

Reserve onderhoud kademuren

200

200

200

200

200

Reserve uitvoering sportnota

372

131

503

25

528

3

531

-91

439

Reserve Participatie

450

-70

380

380

380

380

Reserve Innovatie Sociaal Domein

1.038

1.038

1.038

1.038

1.038

Reserve Organisatieontwikkeling

190

-12

178

178

178

178

Totaal

Bestemmingsreserves

10.217

368

-591

9.994

-53

9.941

-340

9.601

-446

9.155

Totaal

Reserves

32.947

428

-591

32.784

7

32.791

-280

32.511

-386

32.125