Meerjarenraming 2019-2021

Bedrag x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Burger, bestuur en veiligheid

5.523

-628

4.895

5.532

-628

4.904

5.491

-628

4.863

Ontwikkeling en economie

6.727

-5.131

1.596

5.845

-4.250

1.596

5.856

-4.244

1.612

Beheer en duurzaamheid

13.566

-8.429

5.137

13.752

-8.731

5.022

13.924

-9.009

4.915

Zorg, jeugd en onderwijs

22.814

-2.132

20.682

22.990

-2.132

20.858

23.021

-2.132

20.889

Werk en inkomen

22.758

-11.603

11.156

22.627

-11.603

11.024

22.291

-11.603

10.688

Sport en cultuur

4.699

-934

3.765

4.738

-934

3.803

4.879

-934

3.945

Middelen

823

-57.318

-56.494

988

-57.027

-56.038

1.040

-56.876

-55.836

Overhead

9.122

-36

9.086

8.876

-36

8.840

8.789

-36

8.753

Resultaat voor bestemming

86.032

-86.211

-178

85.348

-85.340

8

85.291

-85.463

-172

Mutatie reserves

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Burger, bestuur en veiligheid

12

12

12

12

12

12

Ontwikkeling en economie

-2

-2

Beheer en duurzaamheid

-254

-254

-149

-149

-67

-67

Zorg, jeugd en onderwijs

286

-16

270

115

-150

-36

61

-133

-72

Werk en inkomen

Sport en cultuur

229

-308

-79

163

-329

-167

76

-390

-314

Middelen

60

60

60

60

60

-5

55

Overhead

Reservemutaties

587

-580

7

349

-629

-280

209

-596

-386

Totaal resultaat na bestemming

86.619

-86.790

-171

85.698

-85.969

-272

85.500

-86.058

-558