Wat gaat het kosten?

Investeringen

Burger, bestuur en veiligheid

bedrag x 1.000

Projecten

2018

2019

2020

2021

Digitale verslaglegging gemeenteraad

30

-

-

-

Paspomaat en kasregisters publiekscentrum

51

-

-

32

Stemmachines

-

66

-

-

Auto en fietsen

-

15

-

20

Toelichting

De investeringen hebben te maken het publiekscentrum en de vervanging van installaties die betrekking hebben op de digitale verslaglegging en uitzendingen van de raadsvergaderingen via internet. In 2019 en 2021 staan vervangingsinvesteringen geraamd voor de auto's en fietsen van het team Handhaving en Toezicht.