Reserve onderwijshuisvesting

A.80110

Reserve onderwijshuisvesting

Naam reserve

Reserve onderwijshuisvesting

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80110

Doel

Egaliseren van de fluctuerende lasten voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen.

Startdatum

1997

Einddatum

Bestedingsplan

Niet uitgevoerde en/of gedeclareerde aanvragen 2013 en 2014.

Voeding van de reserve

-

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

-

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2018

408

Storting:

-

Onttrekking:

-

Boekwaarde per 31 december 2018

408