Voorziening oud werknemers

A.90102

Voorziening oud werknemers

Naam

Voorziening oud werknemers

Soort voorziening

Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's

Nummer

90102

Doel

Het beschikken van voldoende vermogen ter financiering van de verplichtingen ten aanzien van oud werknemers

Startdatum

2004

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

(Bovenwettelijke) WW-verplichting en outplacement

Voeding van de voorziening

Storting vanuit de exploitatie

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Verloop van de voorziening

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2018

90

Storting:

-

Onttrekking:

-

Boekwaarde per 31 december 2018

90