Reserve onderhoud wegen

A.80106

Reserve onderhoud wegen

Naam reserve

Reserve onderhoud wegen

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80106

Doel

Egaliseren van fluctuerende onderhoudskosten van wegen, voet- en fietspaden

Startdatum

2007

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Onderhoudsplan

Voeding van de reserve

Exploitatieoverschotten onderhoudsbudgetten

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

Beheerplan wegen

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2018

2.410

Storting:

-

Onttrekking:

-

Boekwaarde per 31 december 2018

2.410