Bestemmingsreserve Participatiewet

A.80151

Reserve Participatie

Naam reserve

Bestemmingsreserve Participatiewet

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80151

Doel

Egaliseren van de risico's van de BUIG-middelen

Startdatum

2016

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Voeding van de reserve

Eenmalig storting vanuit de Algemene reserve

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

-

Plafond

€ 550.000

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2018

450

Storting:

-

Onttrekking:

De teruggave over de jaarrekening 2016 (storting in deze reserve in 2017) is ingezet om de deelnemersbijdrage 2018 te verlagen (raadsbesluit 30 mei 2017).

-70

Boekwaarde per 31 december 2018

380