Reserve projecten gewone dienst

A.80135

Reserve projecten gewone dienst

Naam reserve

Reserve projecten gewone dienst

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80135

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen ter financiering van projecten waarvoor geen grondexploitatie geopend is.

Startdatum

2009

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Uitgaven ten behoeve van projecten De Vloot/Schutsluis/Fenacoliuslaan

Voeding van de reserve

Stortingen vanuit de exploitatie

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

-

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2018

134

Storting:

-

Onttrekking:

-

Boekwaarde per 31 december 2018

134