Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

A.80104

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

Naam reserve

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80104

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen om aan de verplichtingen die voortvloeien uit het onderhoud van gemeentelijke gebouwen te voldoen.

Startdatum

2005

Einddatum

Bestedingsplan

Meerjarig onderhoudsplan

Voeding van de reserve

Eventuele overschotten op onderhoudsbudgetten worden gestort in de reserve.

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

Afhankelijk van het beheerplan

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2018

719

Storting:

Onderhoud

30

Onttrekking:

Onderhoud

-117

Boekwaarde per 31 december 2018

632