Voorziening riolering

A.90121

Voorziening riolering

Naam

Voorziening riolering

Soort voorziening

Voorziening door derden beklemde middelen

Nummer

90121

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen ter dekking van de jaarlijks fluctuerende exploitatielasten van de riolering

Startdatum

2014

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Gemeentelijk Rioleringsplan

Voeding van de reserve

Exploitatieoverschotten riolering

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Verloop van de voorziening

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2018

941

Storting:

Egalisatie uitgaven riolering

-102

Onttrekking:

-

Boekwaarde per 31 december 2018

838