Reserve organisatieontwikkeling

A.80153

Reserve Organisatieontwikkeling

Naam reserve

Reserve organisatieontwikkeling

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80153

Doel

Financiering van een organisatieontwikkelingstraject ter verbetering van de structuur, sturingsfilosofie en cultuur

Startdatum

2016

Einddatum

2018

Bestedingsplan

Organisatieontwikkelingstraject

Voeding van de reserve

Verschuiving van overhead naar kostendekkende tarieven en eenmalige storting vanuit de algemene reserve

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

Plafond

€ 750.000

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2018

190

Storting:

-

Onttrekking:

Salarislasten tijdelijke medewerker

-12

Boekwaarde per 31 december 2018

178