Reserve aankoop grafkelders

A.80128

Reserve aankoop grafkelders

Naam reserve

Reserve aankoop grafkelders

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80128

Doel

Het beschikken van voldoende vermogen ter dekking van de jaarlijkse onderhoudslasten aan gedenkstenen en graven.

Startdatum

2008

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Voeding van de reserve

Heffing in verband met aankoop grafkelders

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

-

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2018

11

Storting:

-

Onttrekking:

-

Boekwaarde per 31 december 2018

11