Voorziening wachtgeld wethouders

A.90103

Voorziening wachtgeld wethouders

Naam

Voorziening wachtgeld wethouders

Soort voorziening

Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's

Nummer

90103

Doel

Het beschikken van voldoende vermogen ter financiering van de wachtgeldverplichtingen voormalige en zittende wethouders

Startdatum

2006

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Wachtgeld

Voeding van de voorziening

Storting vanuit de exploitatie op basis van de benodigde verplichting

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Verloop van de voorziening

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2018

28

Storting:

-

Onttrekking:

-

Boekwaarde per 31 december 2018

28