Reguliere taken

  • Verstrekken omgevingsvergunningen
  • Uitvoeren Woonvisie
  • Actualiseren bestemmingsplannen
  • Uitvoering stadsontwikkelings-/ ruimtelijke projecten
  • Bestuurlijke overleggen bedrijfsleven
  • Beantwoorden ondernemersvragen
  • Organiseren/bijwonen ondernemersbijeenkomsten