Maassluis vermarkten in de regio

Subsidies vormen een belangrijk sturingsinstrument om de gemeentelijke doelstellingen te behalen. Onderstaande doelstellingen zijn afkomstig uit een of meerdere vastgestelde beleidsnota’s. Per doelstelling is het subsidieplafond aangegeven om de genoemde doelstelling uit dit programma te behalen.

Beleidsdoelstelling

Hoe gaan we dit doel behalen

Subsidieplafond 2018

Duurzame en beheerste ontwikke-ling van de stad met daarnaast een inrichting van een functionele en duurzame buitenruimte

Maassluis vermarkten in de regio door in te zetten op Citymarketing en daarmee Maassluis als aantrekkelijke woonstad, het ondernemersklimaat en de (dag) recreatieve mogelijkheden te promoten

34.352

De Maassluise historie in standhouden door de activiteiten van deze zeeslepers toegankelijk te houden

18.595