Het versterken van de lokale economie

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt door onderstaande verbonden partij een bijdrage geleverd.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

De MRDH heeft twee programma's: het eerste is de vervoersautoriteit en het tweede is het economisch vestigingsklimaat. Deze tweede pijler van de MRDH draagt bij aan de doelstelling van het programma ontwikkeling en economie. In het kader van de MRDH worden samen met andere gemeenten activiteiten georganiseerd, zoals het 'stap uit je stad weekend' en de 'groene alliantie'.