Een evenwichtige groei van de stad

Evenwichtige groei van de stad

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige groei van de stad waarbij de aandacht uitgaat naar de leefbaarheid in de wijken en afstemming van woningbouwvraag en -aanbod met betrokken partijen, zowel in de stad  als met regio en provincie. Lokaal wordt dit meegenomen bij de (verdere) uitvoering van onder andere de projecten Balkon, Burgemeesterswijk, Wilgenrijk, Sluispolder-West/De Vliet, Kapelpolder (Dirkzwagerstraat) en de Kade.