Een evenwichtige groei van de stad

Met het opstellen van het MPG 2018 formuleren we mijlpalen voor onze gebiedsprojecten. Deze mijlpalen omschrijven de productie en ambities voor het komende jaar. Bij de projecten Balkon, Wilgenrijk en Burgemeesterswijk wordt verder gebouwd. De woningbouwproductie neemt door de groeiende vraag naar nieuwbouw toe ten opzichte van voorgaande jaren. Het project Sluispolder-West is ook in uitvoering en gaat van start met het derde deelplan aan de P.C. Hooftlaan.
De projecten Kapelpolder, de Kade en de Vlietlocatie zitten in de voorbereidende fase. Bij deze  wordt gewerkt aan de ruimtelijke procedures, contractuele afspraken met de betrokken partijen en/of planuitwerking. Bij de projecten Lidl Steendijkpolder en Noorddijk/Geerkade lopen procedures voor het gereedkomen van een onherroepelijke omgevingsvergunning. Tot slot zal bij het project Koningshoek de nieuwbouw worden opgeleverd en wordt de buitenruimte heringericht.
Voor meer informatie en een exacte omschrijving van de mijlpalen wordt verwezen naar het MPG 2018.