Uitvoeren Woonvisie

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.