Wat gaat het kosten?

Informatief specificatie per product

Bedragen x € 1.000

Ontwikkeling en economie
SoortBegroting 2017Begroting 2018Jaarschijf 2019Jaarschijf 2020Jaarschijf 2021
Lasten8.7057.7916.7275.8455.856
Baten-6.106-6.154-5.131-4.250-4.244
Saldo baten en lasten2.5981.6371.5961.5961.612
Mutaties reserves
Toevoegingen00000
Onttrekkingen0-1.210-2-20
Saldo reservemutaties0-1.210-2-20
Gerealiseerd resultaat01.3881.6351.5941.596