Uitvoeren Woonvisie

Behouden van betaalbare voorraad

Behouden van betaalbare voorraad, bij het vasthouden van het tempo van herstructurering en het optimaal benutten van mogelijkheden voor meer doorstroming. Naast het voorzien in de behoefte aan woningen is dit de kern van de Woonvisie 2016-2020.