Prestatie-indicatoren

2.1 Een evenwichtige groei van de stad
Topindicator
IndicatorNulmetingR2016B2017B2018Bron/Frequentie
Projecten binnen financiële kaders-90%100%100%MPG; jaarlijks
Subindicator
IndicatorNulmetingR2016B2017B2018Bron/Frequentie
Percentage projecten volgens planning uitgevoerd-90%100%eigen gegevens, jaarlijks
2.2 Uitvoeren Woonvisie
Topindicator
IndicatorNulmetingR2016B2017B2018Bron/Frequentie
Bereikbare sociale huurvoorraad (totaal)4.8734.851ca. 4.850ca. 4.850Corporaties/ Woonvisie 2020
Sociale huurvoorraad (totaal)5.5315.578ca. 5.500ca. 5.500Corporaties/ Woonvisie 2020
2.3 Versterken van de lokale economie
Subindicator
IndicatorNulmetingR2016B2017B2018Bron/Frequentie
Leegstand van winkelruimteMinder dan 10% wvoMinder dan 10% wvoeigen gegevens, jaarlijks
Aantal bedrijfsvestigingen1.0901.8401.1001.900bedrijvenregister LISA; jaarlijks
Aantal banen6.8007.8306.8007.900bedrijvenregister LISA; jaarlijks
2.4 Maassluis vermarkten in de regio
Topindicator
IndicatorNulmetingR2016B2017B2018Bron/Frequentie
(nulmeting) imago-onderzoek---uitvoering onderzoekvervolgonderzoek 2018
Subindicator
IndicatorNulmetingR2016B2017B2018Bron/Frequentie
Aantal bezoekers Maassluis-eigen gegevens, jaarlijks
Aantal bezoekers Informatiepunt Maassluis-3.000eigen gegevens, jaarlijks