Maassluis vermarkten in de regio

Citymarketing

Door de verdere uitvoering van het citymarketingplan en het oppakken van initiatieven die hierbij aansluiten, zal de bekendheid van Maassluis en het aantal bezoekers, bewoners en bedrijven toenemen. In 2018 zullen we in de uitvoering van het citymarketingbeleid met name focussen op Maassluis Info., de uitstraling van Ervaar Maassluis in de stad, online en offline promotie van Ervaar Maassluis en het uitbreiden van lopende activiteiten gericht op bezoeken, wonen en werken (bijv. nauwere samenwerking met Furieade waardoor er een nog aantrekkelijker programma kan ontstaan).

Vrijetijdseconomie

Voortzetten van een groene alliantie binnen de MRDH gericht op vrijetijdseconomie.